WhatsApp06 13 14 02 61
BEL 088 4 111 222

Het incassotraject in 3 stappen

Onderstaand leggen wij u stap voor stap de verschillende fases van onze incassodiensten uit. Ons streven is om uw vordering in de minnelijke fase, dat wil zeggen zonder tussenkomst van een rechter, gerechtsdeurwaarder, jurist of andere juridische partij, volledig te incasseren. Mocht echter deze incassoprocedure er niet toe leiden dat uw factuur (volledig) is voldaan, dan is er altijd de mogelijkheid om een juridische procedure in gang te zetten.

Agincasso.nl helpt u snel en eenvoudig met uw vorderingen. Indien u een ingewikkelde zaak heeft en u dit bijvoorbeeld persoonlijk met een adviseur wilt bespreken, dan past een uitvoeriger traject wellicht beter bij u. Dat kan ook! De incassospecialisten, juristen en gerechtsdeurwaarders van Agin Timmermans staan u graag terzijde. Ga naar www.agintimmermans.nl

Meer informatie over incasso
Bel mij terug
U dient uw incasso in

U dient uw incasso in

Uw klant betaalt niet en u wilt toch uw geld hebben? Geef dan nu uw opdracht tot incasso en onze incassospecialisten gaan direct voor u aan de slag! Een incasso-opdracht indienen gaat eenvoudig en snel! Het kost u slechts 1 a 2 minuten. Bovendien is het minnelijke incassotraject voor u gratis, omdat uw klant onze kosten betaalt.

Opdracht indienen
Minnelijke fase

Minnelijke fase

De incassoprocedure start met de minnelijke fase, ook wel de buitengerechtelijke fase genoemd. In deze fase stellen wij als incassospecialisten alles in het werk om via schriftelijke sommaties, mailberichten en telefonisch contact betaling van uw factuur af te dwingen. Het aangaan van het gesprek met uw klant vanuit onze hoedanigheid van incassobureau, heeft op uw klantrelatie veelal een positievere uitwerking dan het direct inzetten van dwangmaatregelen. Wij proberen uw debiteur daarom eerst via een minnelijk traject (zonder tussenkomst van de rechter) tot betaling van uw vordering te laten overgaan. Wij bieden u een strak en doortastend incassotraject aan op basis voor No Cure No Pay (NCNP); kortom deze fase kost u helemaal niets! Als extra service bieden wij u voor € 17,50 een incassobezoek aan. In dat geval bezoeken wij uw debiteur aan zijn/haar woon- of zaakadres en trachten wij aan de deur uw vordering alsnog te incasseren. Mocht uw klant desondanks nog steeds niet betalen, dan zetten wij voor u graag tegen gunstige tarieven een gerechtelijke procedure in gang. Ons team van academisch geschoolde juristen staat in dat geval voor u klaar om met uw onbetaalde factuur aan de slag te gaan!

Gerechtelijke fase

Gerechtelijke fase

Indien uw factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft, zetten wij desgewenst met u samen de stap naar de rechter. Voorafgaand checken wij grondig de verhaalbaarheid van uw vordering. Hierna ontvangt u van ons een procesadvies. Veel gerechtelijke procedures worden schriftelijk afgehandeld. Indien er een zitting in persoon dient plaats te vinden, staan onze juristen u graag bij. Met het vonnis in de hand gaan de deurwaarders van AGIN Timmermans direct voor u aan de slag! Zij zullen in de meeste gevallen het vonnis eerst aan uw wederpartij betekenen. En daarbij gelijktijdig het bevel doen om het totaalbedrag binnen 2 dagen te voldoen. Mocht desondanks de betaling uitblijven, dan zullen zij daadwerkelijk tot tenuitvoerlegging van het vonnis overgaan. Dit tenuitvoerleggen, ook wel executeren/executie genoemd, geschiedt door beslaglegging op de vermogensbestanddelen van uw schuldenaar, zoals inkomsten, banktegoeden, maar ook auto's, onroerend goed, aandelen en inboedels.
Door de deelname van AGIN Timmermans in AGIN, het landelijke netwerk van zelfstandige gerechtsdeurwaarders, zijn zij altijd dichtbij in de regio!