WhatsApp06 13 14 02 61
BEL 088 4 111 222

Voorbeeldbrieven

Hier kunt u diverse brieven downloaden, zoals de 14-dagen brief.
De door u te volgen (minnelijke) incassoprocedure ziet er als volgt uit:

1. Versturen van de factuur;
2. Versturen van ingebrekestelling;
3. Versturen van 14 dagen brief;
4. Versturen van aanmaning met incassokosten.

U kunt voorbeeldbrieven van een herinnering, ingebrekestelling en de 14 dagen-brief hier downloaden:

Betalingsherinnering

Aanmaning

14 dagenbrief

14-dagen brief

Nadat u uw debiteur in gebreke heeft gesteld en is hij/zij in verzuim en kunt u tot verzending van de zogenoemde ’14-dagen brief’ overgaan. In deze brief maant u de wanbetaler aan, om alsnog binnen 14 dagen het factuur bedrag inclusief de vervallen rente, doch zonder bijkomende kosten te voldoen. Het is van belang dat deze 14-dagen brief voldoet aan de onderstaande vereisten:

– Vermelding van het factuurbedrag;
– Vermelding van de betalingstermijn van 14-dagen;
– Vermelding van het exacte bedrag dat na het verstrijken van deze 14 dagen aan incassokosten verschuldigd is.